Forskning

Mattecoach har också en omfattande forskningsverksamhet som leds från avdelningen Lärande vid Kungl. Tekniska högskolan. Forskningen består av beskriva, förklara och förstå nätbaserad en-till-en-utbildning.

Forskarna brukar beskriva nätcoachning som en undersökande läraktivitet där en person via Internet får stöd i sin kunskapsutveckling från en annan individ som är mer kunnig inom området. Dess teoretiska grund bygger på kollaborativ konstruktivism, kritiskt tänkande och proximal utveckling. Huvudsakligen kan nätcoachning förstås utifrån teorier om lärande av Lev Vygotsky, John Dewey, Andrew Lipman och Randy Garrison.

Våra forskare har utvecklat ett design- och analysramverk kallat ”Relationship of Inquiry”. Det ramverket används för att studera den relation som bildas mellan coach och elev som genom en kritisk och reflekterande dialog löser elevens matematikproblem. Ramverket är uppbyggt kring fyra delar: det kognitiva elementet, lärarelementet, det sociala elementet samt det emotionella elementet. Det emotionella elementet har särskilt studerats och har visat sig vara ett viktigt element.

Forskarna utvecklar också den mjukvara som används i mattecoach och analyserar samtalen som eleverna har med coacherna i syfte att förbättra verksamheten. Som del av ett större EU-finansererat forskningsprojekt studeras hur coacherna utvecklar de speciella förmågorna som krävs för att arbeta som lärare via chatt. Det är forskarna som har tagit fram och är ansvariga för den högskolekurs som alla coacher går innan de börjar arbeta hos oss.

För frågor kring forskningen, kontakta Stefan Hrastinski, stefanhr@kth.se, Stefan Stenbom, stkn@kth.se, eller Malin Jansson, maljan@kth.se.

Vetenskapliga publiceringar

Tidskriftsartiklar

Hrastinski, S., Stenbom, S., Benjaminsson, S., & Jansson, M. (2019). Identifying and exploring the effects of different types of tutor questions in individual online synchronous tutoring in mathematics. Interactive Learning Environments. doi.org/10.1080/10494820.2019.1583674

Hrastinski, S., Cleveland-Innes, M., & Stenbom, S. (2017). Tutoring online tutors: Using digital badges to encourage the development of online tutoring skills. British Journal of Educational Technology. doi.org/10.1111/bjet.12525

Stenbom, S., Jansson, M., & Hulkko, A. (2016). Revising the Community of Inquiry framework for the analysis of one-to-one online learning relationships. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17 (3), 36-53. doi.org/10.19173/irrodl.v17i3.2068

Stenbom, S., Cleveland-Innes, M., & Hrastinski, S. (2016). Emotional presence in a relationship of inquiry: The case of one-to-one online math coaching. Online learning, 1 (20). doi.org/10.24059/olj.v20i1.563

Hrastinski, S., Edman, A., Andersson, F., Kawnine, T., & Soames, C. A. (2014). Informal math coaching by instant messaging: Two case studies of how university students coach K-12 students. Interactive Learning Environments, 22(1), 84-96. doi.org/10.1080/10494820.2011.641682

Hrastinski, S., & Stenbom, S. (2013) Student-student online coaching: Conceptualizing an emerging learning activity. The Internet and Higher Education, 16, 66-69. doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.02.003

Stenbom, S., Hrastinski, S., & Cleveland-Innes, M. (2012). Student-Student Online Coaching as a Relationship of Inquiry: An Exploratory Study from the Coach Perspective. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16 (5), 37-48. Länk

Doktorsavhandlingar

Stenbom, S. (2015). Online coaching as a Relationship of Inquiry: Exploring one-to-one online education, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm. Länk

Licentiatuppsatser

Sundström, P. (2020). Coachande nätbaserade samtal om matematik: En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning, Linköping University, Linköping. Länk

Konferensbidrag

Stenbom, S. & Cleveland-Innes, M. (2019). Online Tutoring and the Relationship of Inquiry Survey. Proceedings of the World Conference on Online Learning, Dublin. Länk

Stenbom, S., Benjaminsson, S., Hrastinski, S. & Cleveland-Innes, M. (2016). Digital badges for in-service training of online tutors. Online Learning Consortium Accelerate Conference, Orlando. doi.org/10.1080/10494820.2019.1583674

Cleveland-Innes M., Stenbom, S., & Hrastinski, S. (2014) The Influence of Emotion on Cognitive Presence in a Case of Online Math Coaching. Proceedings of the 8th EDEN Research Workshop, Oxford. Länk

Stenbom, S. (2014) Online learning support using a Relationship of Inquiry framework. The Canadian Society for the Study of Higher Education Conference. Länk

Stenbom, S., Cleveland-Innes, M., & Hrastinski, S. (2014) Online Coaching as a Relationship of Inquiry: Mathematics, online help, and emotional presence. The Canadian Network for Innovation in Education Conference. Länk

Stenbom, S., Hrastinski, S., & Cleveland-Innes, M. (2014) The Relationship of Inquiry - a framework for design and analysis of online coaching. Next Generation Learning Conference. Länk

Stenbom, S., Cleveland-Innes M., & Hrastinski S (2012) Examining a learner-driven Relationship of Inquiry: Discerning emotional presence in online math coaching. Proceedings of the 7th EDEN Research Workshop, Leuven. Länk

Stenbom, S. & Hrastinski S (2012). How to setup a student-student online coaching project at teacher education in Sweden. Proceedings of the Next Generation Learning Conference, Falun. Länk

Hrastinski, S. & Stenbom, S. (2011). Student-student online coaching: The case of math coaching. Proceedings of the 17th Sloan-C International Conference on Online Learning, Orlando. Awarded as Best-in-track in K-12 Online Education. Länk

Stenbom S (2010) Mattecoach på nätet (Mathcoach Online). Proceedings of the NU2010 Conference, Stockholm. Länk

Bokkapitel

Stenbom, S., Cleveland-Innes, M., & Hrastinski, S. (2017). Online Coaching as Teacher Training: Using a Relationship of Inquiry Framework. In N. Ostashewski, J. Howell, M. Cleveland-Innes (Eds.) Optimizing K-12 Education through Online and Blended Learning (pp. 1-22). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-0507-5.ch001

Examensarbeten

Friefeldt, W. & Gullberg, P. (2019). Nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag. Examensarbete, Kungl. Tekniska högskolan. Länk

Andersson, I. (2018). ”Jag har prov imorgon, kan du hjälpa mig?” En kategorisering av frågorna till Mattecoach på nätet och en jämförelse med resultat på nationella prov i matematik. Länk

Cronelöv, J. & Nilsson, M. (2016). Utveckling och förbättring av en interaktiv e-lärandetjänst för matematik: En studie om hur matematikstudier via en internet-baserad interaktiv e-lärandetjänst kan förbättras. (Student paper). KTH. Länk

Martinsson, A-M. (2015). Coaching Skills in Online Math Coaching: A Transcript Analysis. Uppsala universitet. Länk

Hulkko, A. & Jansson, M. (2013). Education through instant messaging: A content analysis in an online coaching project.  Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm. Länk

Oscarsson, Å. (2012). Fyra olika sätt att kategorisera frågorna i Mattecoach - Kommunikationen i Mattecoach kategoriserad med draganalys, Lgr 11, TIMSS Framework 2011 och SOLO Taxonomi. Stockholms universitet.

Lidman, P. (2011) ”Dom har alltid tid” – En studie av elevers användning av Mattecoach. Examensarbete Lärarprogrammet. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholms universitet.

Karlsson, F. & Högberg, H. (2011). Mattecoach på nätet - En studie om handledning på Internet via MSN utifrån gymnasieelevens perspektiv. Linköpings universitet.

Bowallius, L. & Knutas, S. (2010). Matematiska uttryck vid kommunikation över internet. Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm.

Andersson, F. & Kawnine, T. (2009). Matematikhandledning via Instant Messaging - En studie om för- och nackdelar ur matematikhandledarens perspektiv. Uppsala universitet.